EN
Background Image

Chi tiết đóng gói

Gạch sứ đá cẩm thạch Chi tiết đóng gói

Nominal CM Thickness MM PCS/Box Sq Mt/Box Wight/Box(KG) Box Pallet SQM/ Pallet Pallet Weight
120*120 9 2 2.87 60.33 10 28.7 603.3
80*160 9 2 2.56 53.56 17 43.52 910.52
60*120 9 2 1.43 30.00 34 48.72 1020.00

Bạn có câu hỏi nào không ?

Cần giúp đỡ? Sẵn sàng giúp bạn với bất cứ điều gì bạn cần.

Liên hệ chúng tôi